Dorpsnieuws

Marieke MoormanDe gemeenteraad van Bernheze heeft op donderdag 23 mei besloten om de huidige burgemeester, Marieke Moorman, voor herbenoeming aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Naar verwachting zal burgemeester Moorman,na een positief besluit van de minister, in november worden herbenoemd voor de periode van zes jaar.
Aanbeveling door raadscommissie
Marieke Moorman is op 1 november 2013 benoemd tot burgemeester van Bernheze. Een burgemeester wordt voor zes jaar benoemd en de eerste termijn van burgemeester Moorman eindigt daarmee op 1 november 2019. Een burgemeester kan worden herbenoemd voor zes jaar.
Burgemeester Moorman heeft kenbaar gemaakt dat zij voor herbenoeming in aanmerking wil komen. De aanbeveling tot herbenoeming is voorbereid door een raadscommissie bestaande uit de zeven fractievoorzitters, wethouder Peter van Boekel, de gemeentesecretaris en de griffier.
De raad heeft tijdens een besloten raadsvergadering op donderdag 23 mei gesproken over het advies van de commissie en besloten om de burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming. Tijdens de openbare raadsvergadering diezelfde avond is het raadsbesluit bekendgemaakt.
Vervolg
De raad stuurt de aanbeveling tot herbenoeming, via de commissaris van de Koning, naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De commissaris van de Koning in Noord-Brabant, de heer W. van de Donk, beoordeelt de kwaliteit van het herbenoemingsproces en adviseert de minister over de aanbeveling van de gemeenteraad. De minister beoordeelt of de aanbeveling aan de eisen voldoet en draagt een burgemeester voor herbenoeming voor bij de koning. Een burgemeester wordt herbenoemd bij Koninklijk Besluit.
Plaats reactie


HaDee agenda

Geen evenementen